Masz już kartę?  Zaloguj się lub aktywuj konto
sprawdź punkty:

obrazek

 

Program lojalnościowy

 
Regulamin Programu Lojalnościowego "Społem Znaczy Razem"  - tekst jednolity regulaminu.
 
Aneks nr 1 z dnia 1 grudnia 2011 r. do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia 1 marca 2011 r.

Aneks nr 2 z dnia 20 grudnia 2012 r. do Regulaminu Programu Lojalnościowego "Społem znaczy Razem" z dnia 1 marca 2011 r.

Aneks nr 3 z dnia 17 września 2014 r. do Regulaminu Programu Lojalnościowego "Społem znaczy Razem" z dnia 1 marca 2011 r.


UWAGA!
Zarząd "Społem" Poznańskiej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu uprzejmie informuje iż:

  1. Aneksem nr 3 z dnia 17 września 2014 roku wprowadza zmiany w Regulaminie Programu Lojalnościowego pod nazwą "Społem znaczy razem" z dnia 1 marca 2011 roku. W załączeniu treść aneksu.


Załącznik nr 1

do Uchwały nr 22/2014r. Zarządu „Społem”

Poznańskiej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu z dn. 17.09.2014r.

 

ANEKS nr 3/2014

z dnia 17 września 2014r.

do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy Razem” z dn. 01.03.2011r.

§1

W Regulaminie organizator wprowadza następujące zmiany:

1.      w §2 dodaje się ustęp 2.12 o następującym brzmieniu: „Punkt - przeliczona wartość transakcji zgodnie z §4 ust.4.3”

 

2.       w §5 ustęp 5.6 otrzymuje brzmienie:

„Nagroda z Katalogu Nagród w postaci Bonu towarowego Społem zostanie dostarczona przez Organizatora do wskazanego przez Uczestnika sklepu w terminie nieprzekraczającym 10 dni od daty dokonania przez Uczestnika zamówienia o którym mowa w ust.4. Pozostałe nagrody z Katalogu Nagród zostaną dostarczone przez Organizatora do wskazanego przez Uczestnika sklepu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty dokonania przez Uczestnika zamówienia, o którym mowa w ust.4. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie przez Uczestnika Karty Uczestnika oraz dokumentu tożsamości. Uczestnik jest obowiązany do odbioru nagrody w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty dokonania zamówienia. Po tym terminie Uczestnik traci prawo do odebrania nagrody, a jednocześnie Punkty odpowiadające wartości nieodebranej nagrody nie są zwracane na Konto Uczestnika”

§2

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

§3

Aneks wchodzi w życie z dniem 22 września 2014r. z mocą obowiązującą od dnia
22 października 2014r.

 
Projekt, wykonanie i zarządzanie: ProfitCard sp. z o.o.