Masz już kartę?  Zaloguj się lub aktywuj konto
sprawdź punkty:

obrazek

 

Program lojalnościowy

 
Regulamin Programu Lojalnościowego "Społem Znaczy Razem"  - tekst jednolity regulaminu obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.
 
Aneks nr 1 z dnia 1 grudnia 2011 r. do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia 1 marca 2011 r.

Regulamin Programu Lojalnościowego "Społem Znaczy Razem"  - obowiązujący od 1 marca 2011 r.UWAGA!
Zarząd "Społem" Poznańskiej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu uprzejmie informuje iż:

  1. Aneksem nr 2 z dnia 20 grudnia 2012 roku wprowadza zmiany w Regulaminie Programu Lojalnościowego pod nazwą "Społem znaczy razem" z dnia 1 marca 2011 roku. W załączeniu treść aneksu.

  2. Wprowadza zmiany w Katalogu Nagród do Regulaminu Programu Lojalnościowego pod nazwą "Społem znaczy razem" polegające na podwyższeniu ilości punktów, które uprawniają uczestnika do otrzymania nagrody w postaci bonu i tak:


Bon 10 zł - było 100 pkt, będzie 200 pkt,
Bon 20 zł - było 190 pkt, będzie 380 pkt,
Bon 50 zł - było 400 pkt, będzie 800 pkt,Zgodnie z
§ 8 ust.1 zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego pod nazwą "Społem znaczy razem" z dnia
1 marca 2011 roku określone powyższym aneksem nr 2 oraz zmiany w Katalogu Nagród zaczną obowiązywać

od dnia 1 lutego 2013 roku
.Załącznik nr 1

do Uchwały nr 17/2012r. Zarządu ,, Społem’’ Poznańskiej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu z dnia 20 XII 2012r.

ANEKS nr 2/2012

z dnia 20 grudnia 2012r.

do Regulaminu Programu Lojalnościowego pn. ,, Społem’’ znaczy razem’’ z dnia

1 marca 2011r.

                                                                      

                                                                       § 1

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:

1)      w § 4.3 zdanie 2 otrzymuje brzmienie:

,, Do wartości transakcji nie wlicza się (Punkty nie są przyznawane) wartości:  Doładowania Telefonów, paysafecard i Cash-Ticket, płatności za Rachunki, wartości sprzedaży wyrobów tytoniowych i biletów komunikacji miejskiej, nadto wartości sprzedaży zakładów na gry liczbowe oraz wartości sprzedaży losów loterii pieniężnych’’.

 

2)     § 5.6 otrzymuje brzmienie:

,, Nagroda z Katalogu Nagród zostanie dostarczona przez Organizatora do wskazanego przez Uczestnika sklepu w terminie nieprzekraczającym 10 dni od daty dokonania przez Uczestnika zamówienia o którym mowa w ust.4. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie przez Uczestnika Karty Uczestnika oraz dokumentu tożsamości. Uczestnik jest obowiązany do odbioru nagrody w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty dokonania zamówienia. Po tym terminie Uczestnik traci prawo do odebrania nagrody’’.

 

                                                                       § 2

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie

 

                                                                       § 3

 

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. z mocą obowiązującą od dnia

1 lutego 2013r.

 
Projekt, wykonanie i zarządzanie: ProfitCard sp. z o.o.